Vyhlásenie doplňujúcich volieb zástupcov študentskej časti akademickej obce FZ v Akademickom senáte Fakulty zdravotníctva TnUAD

03.10.2014

Akademický senát Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vyhlasuje doplňujúce voľby zástupcov študentskej časti akademickej obce FZ v AS FZ TnUAD.

AS FZ TnUAD na svojom zasadnutí dňa 1.októbra 2014 schválil časový harmonogram doplňujúcich volieb zástupcov študentskej časti akademickej obce FZ v AS FZ TnUAD.

 

Časový harmonogram doplňujúcich volieb zástupcov študentskej časti akademickej obce FZ v AS FZ TnUAD: 

 

-          Vyhlásenie doplňujúcich volieb ............................ 1.10.2014

-          Zverejnenie harmonogramu volieb ....................... 3.10.2014

-          Prijímanie návrhov na kandidátov  ...................... 6.10. – 14.10.2014

-          Zverejnenie listiny kandidátov .............................17.10.2014

-          Voľby (2 dni) ......................................................... 28. – 29.10.2014, od 9.00 – 15.00 hod.

-          Zverejnenie výsledkov volieb ............................... 30.10.2014    

 

 

Návrhy kandidátov spolu so súhlasom kandidátov sa budú odovzdávať predsedovi volebnej komisie – Borisovi Gažovi – študentovi 2. ročníka dennej formy štúdia v odbore LVMZ.

 

Voľby budú prebiehať:

-          28.10.2014 – na FZ – Juh, zasadačka v bloku E

-          29.10.2014 – vo FN TN – v šatni študentov

 

Listiny kandidátov ako aj výsledky volieb budú zverejnené:

-      na webovom sídle fakulty www.fz.tnuni.sk

-      na výveske AS FZ TnUAD, blok E.

 

Zloženie volebnej komisie:

Boris Gaža – predseda

Michaela Krajňáková – člen

Kamil Čečko – člen

Dana Ondriová – náhradník

 

 

 

                                                                                  PhDr. Katarína Gerlichová, PhD., v.r.

                                                                                         predsedníčka AS FZ TnUAD

 
Návrat na aktuality