Študentský mail II. stupeň odbor ošetrovateľstvo

01.10.2014

Vážení študenti II. stupňa odbor ošetrovateľstvo.

Na základe našej dohody oznamujem Vám, že môžete si aktivovať svoje študentské maily.

Na študentský mail sa môžete prihlásiť na stránke: http://fz.tnuni.sk/uploads/RTEmagicC_5d4da9468c.gif.gif http://mail.student.tnuni.sk

Váš mail je v tvare meno.priezvisko@student.tnuni.sk

Heslo: podľa dohody, s tým že v dohodnutom hesle je prvé písmeno veľké.

Aktivujte svoj študentský mail ihneď.
Návrat na aktuality