Aktuálna možnosť vzdelávania sa v rámci Univerzity 3. veku pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne

18.09.2014

V septembri 2013 sa na pôde TnUAD otvorí už 13. ročník univerzity tretieho veku. Štúdium ponúka občanom vo veku  50 + možnosť kvalitného celoživotného vzdelávania, osobnostného rozvoja a sociálneho zaradenia sa do vysokoškolského prostredia. Pripravovaný ročník univerzity tretieho veku je jedinečný pre svoju orientáciu na získanie dôležitých kompetencií, zručností pre kvalitnejší život nielen seniorov. Vzdelávanie pre podporu zdravého životného štýlu  a vitality je zabezpečené kvalitnými pedagógmi z Fakulty zdravotníctva TnUAD. Podávanie prihlášok je možné do 22. septembra 2014 prostredníctvom internetovej stránky www.utv.tnuni.sk .

Súbory:
plagat_UTV_1.pngNávrat na aktuality