Farmakoekonomika na Slovensku XLII

 

FARMAKOEKONOMIKA

 NA  SLOVENSKU  XLII.

 

Farmakoekonomika a hodnotenie zdravotníckych technológií

v kontexte zdravotnej a liekovej politiky a zdravotnej starostlivosti

 I. Zdravotná a lieková politika a zdravotná starostlivosť

II. Farmakoekonomika a hodnotenie zdravotníckych technológií

III. Varia

 

 Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

01. decembra 2021

 

 

Fotogaléria

Prednášky, hodnotenia

Initiates file download 

Hodnotenie kvality a efektívnosti zdravotnej starostlivosti v tyreoidológii na základe dát zdravotnej poisťovne

Ján Bielik, Ľubomír Šoltés, Lucia Vitárius

Initiates file download

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění s dopadem na proces stanovení úhrady léčiv na vzácná onemocnění


Tomáš Doležal

Initiates file download 

Kvalita života súvisiaca so zdravím: bibliometrická analýza od roku 2000 do roku 2020

Dominik Grega, Jozef Kolář

Initiates file download 

Multi Indication Pricing

Ako zabezpečiť DOSTUPNEJŠIE INOVÁCIE v prípade viacerých indikácií jedného lieku?

Miroslav Helbich

Initiates file download

Perspektívy integorvanej zdravotno-sociálnej starostlivosti na Slovensku

Z. Katreniaková, I.Nagyová

 Initiates file download

Ako môže prispieť zdravotná poisťovňa k zvýšenej efektivite využívania finančných zdrojov na úhradu zdravotnej starostlivosti?

Martin Kultan

 Initiates file download

„Nobelove ceny za ekonómiu" a ekonómia zdravia

I. Malý, J.Nemec

Initiates file download

Čo som sa naučil o HTA a čomu ma naučilo HTA

Tomáš Mesároš

 Initiates file download

Kvalita života lidí po roboticky asistované radikální prostatektomii

Jiří Neier, Katarína Kašlíková, Ján Bielik

 Initiates file download

Možnosti využitia HTA pri zvyšovaní účinnosti a efektívnosti verejného obstarávania v slovenskom zdravotníctve

Juraj Nemec

 Initiates file download

Multifaktoriálne dôvody nedostupnosti liekov na Slovensku.

Investície do liekov na Slovensku v porovnaní s vybranými krajinami.

Iveta Pálešová

Initiates file download 

Coverage and access to dental care: a vignette approach

Peter Pažitný

 Initiates file download

Kroky Odboru agentúry pre HTA a pokroky HTA na Slovensku

Michal Staňák

 Initiates file download

Potenciál prínosu generických a biosimilárnych liekov pre zdravotný systém

Terézia Szádocka

 Initiates file download

Dopady „veku liekov“ na prežívanie pacientov. The impact of drug vintage on patient survival.

Evidencia a prehľad štúdií

Erika ŠIPOŠOVÁ

 Initiates file download

Kvalita života pacientov s leberovou hereditárnou optickou neuropatiou

Jana Terifajová

 

Lieková politika z pohľadu EPF

Dominik Tomek

 Initiates file download

Vek liekov ako nový parameter hodnotenia zdravotnej starostlivosti?

Dominik Tomek, Jana Pašková

 Initiates file download

Problematika verejných obstarávaní z pohľadu zdravotnej poisťovne

Lucia Vitárius, Viera Ďurišová