Farmakoekonomika na Slovensku XLI

 

        

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ  PRE FARMAKOEKONOMIKU

o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti

                    

ISPOR  CHAPTER  SLOVAKIA

ČESKÁ FARMAKOEKONOMICKÁ SPOLEČNOST

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE

o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA

Trenčianskej univerzity

Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

KANCELÁRIA WHO NA SLOVENSKU

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA

UNIVERZITA

 

 

organizujú

vedeckú konferenciu  (v prezenčnej i dištančnej forme)

FARMAKOEKONOMIKA

 NA  SLOVENSKU  XLI.

Farmakoekonomika a hodnotenie zdravotníckych technológií

 v kontexte zdravotnej a liekovej politiky a zdravotnej starostlivosti

 I. Zdravotná a lieková politika a zdravotná starostlivosť

II. Farmakoekonomika a hodnotenie zdravotníckych technológií

III. Varia

 

 

Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava

02. júna 2021

 

 

Program podujatia:

Fotogaléria