Farmakoekonomika na Slovensku XXXIX

 

        

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ  PRE FARMAKOEKONOMIKU

o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti

                    

ISPOR  CHAPTER  SLOVAKIA

ČESKÁ FARMAKOEKONOMICKÁ SPOLEČNOST

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE

o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA

Trenčianskej univerzity

Alexandra Dubčeka v Trenčíne

 

KANCELÁRIA WHO NA SLOVENSKU

 

 

 

organizujú

vedeckú konferencii  (vo virtuálnej forme)

FARMAKOEKONOMIKA

 NA  SLOVENSKU  XXXIX.

XIV. Slovenská a česká farmakoekonomická konferencia

 

PERSPEKTÍVY LIEKOVEJ POLITIKY, FARMAKOEKONOMIKY,

HODNOTENIA ZDRAVOTNÍCKYCH TECHNOLÓGIÍ

A VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

 

 

I. Perspektívy liekovej politiky

II. Perspektívy farmakoekonomiky a hodnotenia zdravotníckych technológií

III. Perspektívy verejného zdravotníctva

 

 

Bratislava, kongresová sála MZ SR, Bratislava

03. júna 2020

 

 

Fotogaléria