Farmakoekonomika na Slovensku XXXVII

 

        

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ  PRE FARMAKOEKONOMIKU

o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti

                    

ISPOR  CHAPTER  SLOVAKIA

Kancelária WHO na Slovensku

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA

Trenčianskej univerzity

Alexandra Dubčeka v Trenčíne

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE

o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti

 

 

 

organizujú

vedeckú konferencii

FARMAKOEKONOMIKA

 NA  SLOVENSKU  XXXVII.

 Citius, altius, fortius  (rýchlejšie, vyššie, silnejšie) v zdravotnej a liekovej politike,

farmakoekonomike a hodnotení zdravotníckych technológií v roku 2019

 

Bratislava, kongresová sála MZ SR, Bratislava

05. júna 2019