Farmakoekonomika na Slovensku XXXV

 

        

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ  PRE FARMAKOEKONOMIKU

o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti

                    

ISPOR  CHAPTER  SLOVAKIA

Kancelária WHO na Slovensku

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA

Trenčianskej univerzity

Alexandra Dubčeka v Trenčíne

SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE

o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti

 

ČESKÁ FARMAKOEKONOMICKÁ SPOLEČNOST

 

 

organizujú

vedeckú konferencii

FARMAKOEKONOMIKA

 NA  SLOVENSKU  XXXV.

XII. Slovenská a česká farmakoekonomická konferencia

venovaná

70-tinám prof. MUDr. Jozefa Holomáňa, CSc.

  Farmakoekonomika a hodnotenie zdravotníckych technológií v realite liekovej a zdravotnej politiky v SR a ČR

 

Bratislava, kongresová sála MZ SR, Bratislava

13. juna 2018

 

 

Prednášky, hodnotenia