Poplatky za rigorózne konanie pre uchádzačov prijatých od 17.01.2018

Poplatky spojené s rigoróznou skúškou

a obhajobou rigoróznej práce:                            500,00 EUR

Poplatok za opakovanie rigoróznej skúšky:        100,00 EUR

Poplatok za vydanie diplomu:                               15,00 EUR

 

Banka:                                                Štátna pokladnica

IBAN:                                                   SK13 8180 0000 0070 0006 5375

BIC (SWIFT KÓD):                              SPSR SK BA

Variabilný symbol:                              10906

Špecifický symbol:                              celé rodné číslo bez znaku lomítko "/"

                                                           do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko uchádzača

 

Za doklad o zaplatení sa považuje potvrdenie banky o úhrade platby v prospech účtu TnUAD (prípadne výpis z účtu z Internetbankingu, detail obratu z Internetbankingu), príkaz na úhradu nebude akceptovaný. Bez dokladu o zaplatení poplatku nebude prihláška zaregistrovaná.

 

Poplatky spojené s rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce vo výške 500 EUR  je potrebné uhradiť do 14 dní po obdržaní rozhodnutia o prijatí uchádzača na rigorózne konanie.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé December - 2018 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31