Poplatky za rigorózne konanie pre uchádzačov

Poplatok za prijímacie konanie:                             80,00 EUR

Poplatky spojené s rigoróznou skúškou

a obhajobou rigoróznej práce:                             500,00 EUR

Poplatok za opakovanie rigoróznej skúšky:         100,00 EUR

Poplatok za vydanie diplomu:                               15,00 EUR

 

Fakturačné údaje k úhrade poplatku Vám budú uchádzačovi poslané po prijatí prihlášky na e-mail uvedený v prihláške.

Poplatok je potrebné uhradiť do 5 dní od odoslania platobného príkazu.

Upozornenie: Prihláška na rigorózne konanie bude zaevidovaná až po zaplatení poplatku za prijímacie konanie!

 

Poplatky spojené s rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce vo výške 500 EUR  je potrebné uhradiť do 10 dní po obdržaní oznámenia o zaradení uchádzača do rigorózneho konania.