Kontakt na študijné oddelenie

Študijné oddelenie:

Odborný referent

Ing. Renata Vlčková

Tel.: 032/74 00 610

E-mail: renata.vlckova@tnuni.sk

 

Uchádzačom o štúdium so špecifickými potrebami

odporúčame pred podaním prihlášky kontaktovať fakultného koordinátora študentov so špecifickými potrebami:

PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.

Tel.: 032/74 00 603

E-mail: katarina.gerlichova@tnuni.sk

 

Korešpondenčná adresa:  

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta zdravotníctva

Študentská 2

911 50  Trenčín

 

Sídlo fakulty:

Študentská 1

911 50  Trenčín

 

www.fz.tnuni.sk