Poplatok za prijímacie konanie

Poplatok za prijímacie konanie:

60,00 EUR

Banka: 

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

IBAN:

SK13 8180 0000 0070 0006 5375

BIC (SWIFT KÓD):

SPSR SK BA

Variabilný symbol:   

10902

Špecifický symbol:    

celé rodné číslo bez znaku lomítko "/"

do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko uchádzača

 

Za doklad o zaplatení sa považuje potvrdenie banky o úhrade platby v prospech účtu TnUAD v Trenčíne (príp. výpis z účtu z internetbankingu, detail obratu z internetbankingu). Príkaz na úhradu nebude akceptovaný TnUAD. 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Január - 2019 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 23 24 25 26 27
28 29 30 31