Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na Rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce v študijnom odbore Ošetrovateľstvo

Termíny podania prihlášky:             

 • jesenný termín: do 31.októbra 2019
 • jarný termín: do 30.apríla 2020

Predpokladaný počet prijatých:

 • jesenný termín: 12 uchádzačov 
 • jarný termín: 12 uchádzačov

Podmienky prijatia:

absolvovanie magisterského študijného programu Ošetrovateľstvo

Potrebné doklady na prijatie:

 

 • riadne vyplnená prihláška na rigoróznu skúšku;
 • notárom alebo matrikou overená kópia vysokoškolského diplomu;
 • notárom alebo matrikou overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške;
 • notárom alebo matrikou overená kópia dodatku k diplomu;
 • štruktúrovaný životopis (podpísaný uchádzačom);
 • diplomová práca v PDF formáte na CD nosiči;
 • titulná strana a obsah diplomovej práce v tlačenej podobe;
 • zoznam publikovaných prác (ak také uchádzač má);
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Za doklad o zaplatení sa považuje potvrdenie banky o úhrade platby v prospech účtu TnUAD (prípadne výpis z účtu z Internetbankingu, detail obratu z Internetbankingu), príkaz na úhradu nebude akceptovaný. Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po prijatí prihlášky poslané na Vami zadaný e-mail. Poplatok je potrebné uhradiť do 10 dní od odoslania platobného príkaz.
 • poplatok za prijímacie konanie sa uchádzačovi nevracia. 

   

Uchádzač v prihláške na rigoróznu skúšku uvedie:

 • osobné údaje
 • študijný odbor, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie
 • študijný odbor, ktorý si zvolil na vykonanie rigoróznej skúšky
 • tému rigoróznej práce
 • projekt rigoróznej práce

Prihlaska_na_rigoroznu_skusku.pdf

Prihlaska_na_rigoroznu_skusku.docx

Dekanka fakulty posúdi prihlášku na rigoróznu skúšku a písomne do 30 dní odo dňa jej doručenia oznámi písomne uchádzačovi rozhodnutie. 

Navrhnutú tému a projekt rigoróznej práce musí schváliť dekanka fakulty.

 

Kontakt: 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne,

Fakulta zdravotníctva 

Študentská 2,

911 50  Trenčín

 

Študijné oddelenie

Ing. Renata Vlčková

Tel.: 032/74 00 610

E-mail: renata.vlckova@tnuni.sk

www.fz.tnuni.sk

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé September - 2019 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
 
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19
20
21
22
24 25 26 27 28 29
30  
Piatok, 20. september 2019
Sobota, 21. september 2019
Nedeľa, 22. september 2019