Aplikácia kyslíka, oxygenoterapia

Naviazanie kyslíka na hemoglobín sa nazýva oxygenácia. Čiastočný deficit kyslíka v tkanivách sa nazýva hypoxia, v krvi hypoxémia, úplný deficit kyslíka v tkanivách sa nazýva anoxia, v krvi anoxémia. Indikácia k oxygenoterapii vzniká pri saturácii kyslíka pod 95 %. Nadbytok oxidu uhličitého v krvi sa nazýva hyper­kapnia.

Liečba kyslíkom sa nazýva oxygenoterapia - vdychovanie zvlhčeného kyslíka cez vhodný aplikátor. Podávanie kyslíka je indikované:

pri srdcovej nedostatočnosti (zlyhávanie krvného obehu),

pri úrazoch spojených s nedostatočným okysličovaním krvi (napr. úrazy hrudníka, krvácaní),

pri respiračných ochoreniach (nedostatočné okysličovanie krvi znížením vitálnej kapacity pľúc),

pri anémiach (pokles hemoglobínu spôsobí nedostatočný prenos  kyslíka naviazaného na hemo­globín).

Koncentráciu kyslíkovej terapie určuje lekár, prietok kyslíka v litroch za minútu (u detí spravidla 1 – 4 l/min, u dospelých spravidla 4 – 10 l/min) a spôsob aplikácie ordinuje lekár.

Nízke koncentrácie kyslíka sú ordinované pri chronickej obštrukčnej chorobe a vysoké koncentrácie pri prieduškovej astme alebo zápale pľúc.

V urgentných prípadoch môže liečbu kyslíkom začať sestra aj sama!

Podávanie vysokých dávok kyslíka s koncentráciou viac ako 50 % dlhšie ako 24 hodín je rizikové! Môže dôjsť k rozvoju otravy kyslíkom (hyperoxia) a vzniku fibrózy pľúc (väzivová prestavba pľúcneho tkaniva).

Nadbytok kyslíka (hyperoxia) sa prejavuje:

Dýchanie:

kašeľ, bolesti na hrudníku (podráždenie dýchacích ciest),

Nervový systém

závraty, kŕče (vysoká koncentrácia kyslíka spôsobuje útlm reflexov, obmedzuje sa krvotvorba, znižuje sa  srdcový výdaj, znižuje sa prekrvenie obličiek a mozgu),

Zrak

retinopatia (odchlípenie sietnice) až oslepnutie.