Doplňujúce voľby zástupcu zamestnaneckej časti Akademickej obce FZ TnUAD do AS FZ TnUAD

15.11.2021

Akademický senát Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne vyhlasuje  doplňujúce voľby zástupcov zamestnaneckej časti akademickej obce Fakulty zdravotníctva do Akademického senátu Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (ďalej len „AS FZ TnUAD“)  

 
AS FZ TnUAD na svojom zasadnutí dňa 28.10.2021  schválil časový harmonogram doplňujúcich volieb zástupcov zamestnaneckej časti akademickej obce FZ TnUAD do AS FZ TnUAD.
Návrat na aktuality