Fakulta zdravotníctva pomáha! – Anna

28.04.2020

Pokračujeme v našej výzve „Fakulta zdravotníctva pomáha!“ s podtitulom „Naši absolventi a študenti pomáhajú!“ Dnes by sme Vám opäť radi predstavili študentku/absolventku Fakulty zdravotníctva, ktorá „bojuje“ so svojimi kolegyňami priamo v prvej línii.

Anna je našou absolventkou a aktuálne aj študentkou magisterského štúdia študijného odboru Ošetrovateľstvo. Anna je sestra zamestnaná vo Fakultnej nemocnici Trenčín na Neurologickom oddelení a je jednou z mnohých sestier, ktorým verejnosť pravidelne „tlieska“. Aj my sa pripájame.

 

Sme na Vás hrdí!!! Ďakujeme
Návrat na aktuality