Fakulta zdravotníctva pomáha! – Zuzka, Stanka

22.04.2020

Pokračujeme v našej výzve „Fakulta zdravotníctva pomáha!“ s podtitulom „Naši absolventi a študenti pomáhajú!“ Dnes by sme Vám radi predstavili dve študentky/absolventky Fakulty zdravotníctva, ktoré „bojujú“ so svojimi kolegyňami priamo v prvej línii.

Zuzka a Stanka sú naše prvé absolventky študijného odboru Verejné zdravotníctvo (Bc.) a zároveň aj naše aktuálne študentky magisterského štúdia študijného odboru Verejné zdravotníctvo. Zuzka a Stanka v tejto neľahkej epidemiologickej situácii, ktorej čelíme, pomáhajú so svojimi kolegyňami z Odboru epidemiológie RÚVZ so sídlom v Trenčíne priamo v prvej línii v boji proti koronavírusu. Riešia implementáciu pokynov a preventívnych opatrení vydaných hlavným hygienikom SR do bežného života, pomáhajú edukovať občanov na infolinkách zriadených priamo k tomuto účelu, zabezpečujú epidemiologickú surveillance nielen tohto ochorenia, ale aj ostatných infekčných ochorení (nepretržitý zber údajov, ich analýzu, interpretáciu a spätnú väzbu), pretože cieľom nielen epidemiológie je zdravie ochraňovať, podporovať a obnovovať.

Aj toto sú naši študenti!

Sme na Vás hrdí!!! Ďakujeme
Návrat na aktuality