Aktualizované pokyny v súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku a odporúčaniami krízového štábu

13.03.2020

Vážení študenti,

v súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku a  odporúčaniami krízového štábu zo dňa 12. 3. 2020 a v nadväznosti na príkaz rektora č. 1/2020 a aktualizácie č. 1 príkazu rektora Vám zasielame aktualizované pokyny: 

  1. Klinická prax v čase od 9. 3. 2020 od 12,00 hod. do 29. 3. 2020 vrátane plánovaná podľa harmonogramov praxe pre jednotlivé ročníky bude uznaná v plnom rozsahu, nebude potrebné ju nahrádzať (výnimku tvoria študenti končiacich ročníkov, ktorí ju neabsolvovali v riadnom termíne – tieto výnimky budú riešené individuálne po skončení všetkých obmedzení).
  2. Teoretická výučba (prednášky, semináre, cvičenia) v časeod 11. 3. 2020 do 29. 3. 2020 vrátane bude nahradená dištančnou alebo inou vhodnou metódou s dôrazom na samoštúdium. Vyučujúci jednotlivých predmetov budú s Vami komunikovať prostredníctvom univerzitných e-mailových schráno
  3. Všetky konzultačné hodiny študijného oddelenia, referátov a vysokoškolských učiteľov sú v tomto období zrušené. Odporúčame Vám komunikovať s uvedenými oddeleniami a zamestnancami výhradne elektronickou formou.

Žiadame Vás, aby ste sledovali svoje univerzitné e-mailové schránky, webové stránky univerzity, resp. sociálne siete univerzity.

 

Trenčín 13. 3. 2020                                                                 PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
Návrat na aktuality