MedGAMES 2019 v Martine

27.11.2019

V dňoch 8. a 9. novembra 2019 sa 2 študentky odboru Ošetrovateľstvo Natália Frimmová a Paulína Balejová zúčastnili medzinárodnej súťaže MedGAMES 2019. V tomto roku sa konal aj nultý ročník MedGAMES # NURSES pre študentov ošetrovateľstva. Podujatie, nad ktorým prevzala záštitu ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská, sa konalo v priestoroch Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a v Univerzitnej nemocnici Martin. Kombinácia súťaže medikov a študentov ošetrovateľstva činí z MedGames jedinečný formát, ktorý na Slovensku a v Čechách nemá obdobu.

V piatok v simulačnom výučbovom centre bola pre súťažiacich pripravená prezentácia o triedení ranených pri hromadnej nehode a workshopy: ošetrenie stómie, zavedenie intraoseálnej ihly, nasadenie panvového pása, vyberanie stehov, špeciálna starostlivosť o dutinu ústnu, odsávanie dýchacích ciest u pacienta s tracheostomickou kanylou a podávanie liekov injektomatom. V sobotu sa súťaž konala v Univerzitnej nemocnici Martin. Študenti ošetrovateľstva súťažili v 14 úlohách. Súťaž prebiehala od rána až do popoludňajších hodín.

Študentky uviedli, že si to veľmi užili a doslova sa pri niektorých úlohách aj zapotili. Odporúčajú aj ďalším študentom, aby sa o rok tiež zapojili do súťaže, pretože ich to preverilo z každej strany. Bola to skvelá skúsenosť.

Tímu „Sestričky z Trenčína“ gratulujeme k výbornému umiestneniu a ďakujeme za reprezentáciu FZ TnUAD

 

Televízia Turiec:

https://www.youtube.com/watch?v=1dH4GOG30k4&fbclid=IwAR064Zd2ZVtg78cMmCPtEI1P82riMZbxmRPleMIcpnPO5CO9wlE8duQWmnc

 

 

 
Návrat na aktuality