Týždeň vedy a techniky na Fakulte zdravotníctva 2019 - 2. časť

08.11.2019

V piatok 08.11.2019 sa konalo druhé podujatie organizované Fakultou zdravotníctva v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku s názvom:"Naštartujte svoju pamäť "

Cieľom diskusného fóra bolo ukázať širokej verejnosti, že pamäť a mozgová kapacita sa dá bez ohľadu na vek neustále rozvíjať a trénovať. Účastníci podujatia sa dozvedeli, na akých princípoch funguje ľudský mozog, ako narába s novými informáciami, akú úlohu pre správne zapamätanie má vizualizácia, asociovanie a kategorizácia informácií. Diskusné fórum bolo realizované interaktívnou formou.

Podujatie sa uskutočnilo pod odbornou garanciou Mgr. Petry Hirtlovej, PhD., lektorkou České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging a riaditeľkou Centra celoživotního vzdělávání na Academia Rerum Civilium.

 

 
Návrat na aktuality