Týždeň vedy a techniky 2019 na Fakulte zdravotníctva

05.11.2019

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne organizuje v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2019 dve podujatia. Už zajtra sa uskutoční prvé z nich:

 

Názov:

Ošetrovateľstvo novej generácie – procesné a technologické novinky v ošetrovateľstve a prehliadka nemocnice vo virtuálnej realite

 

Dátum:  5. november 2019 (utorok), Aula TnUAD

Čas:       9,00 - 12,00 hod.

Miesto:    Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Organizátor: Fakulta zdravotníctva TnUAD

 

Stručný popis podujatia:

Profesijná príprava sestier a ostatných zdravotníckych pracovníkov podlieha novým trendom a zavádzaniu nových procesov a technológií do zdravotníctva. Kvalita zdravotníckej a ošetrovateľskej starostlivosti je základným kritériom profesijnej prípravy budúcich zdravotníckych pracovníkov. Zvyšovanie kvality ošetrovateľskej starostlivosti ide ruka v ruke s efektívnym plánovaním, organizovaním, personálnym a technologickým zabezpečením zdravotníckych zariadení.

Cieľom podujatia je predstaviť nielen študentom Fakulty zdravotníctva nemocnicu novej generácie. Poslucháči sa dozvedia, na ktoré aspekty sa v manažmente ošetrovateľskej starostlivosti a technologickom vybavení moderných nemocníc kladie dôraz a prostredníctvom virtuálnej reality sa prenesú do priestorov modernej nemocnice, ktorá je aktuálne vo výstavbe. 

Podujatie sa uskutoční v spolupráci s Nemocnicou novej generácie Bratislava – Bory. Prednášajúcou bude p. Alena Kendrick, RN, BScN, MSc Clin Edu., manažérka ošetrovateľstva v Nemocnici novej generácie Bratislava – Bory.

 

 
Návrat na aktuality