2. kolo prijímacieho konania Fakulty zdravotníctva TnUAD pre akademický rok 2019/2020 – predĺženie termínu podávania prihlášok

24.07.2019

Termín podania prihlášky: 19. augusta 2019

Termín prijímacieho konania: 22. augusta 2019

Študijné odbory:

  • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve - 1. stupeň, denná/externá forma,
  • Verejné zdravotníctvo – 1. stupeň, denná/externá forma.Návrat na aktuality