Vedecký časopis Fakulty zdravotníctva TnUAD „Zdravotnícke listy“ je prijatý do databázy SCOPUS

30.05.2019

Časopis Zdravotnícke listy je vedecký recenzovaný časopis, ktorý sa zameriava na publikovanie príspevkov z oblasti zdravotníckych lekárskych i nelekárskych odborov. Je vydávaný v 4 edičných sériách – Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia, Laboratórna medicína a Verejné zdravotníctvo. Jedná sa o časopis s Open Access prístupom, ktorý je indexovaný v ROAD, Bibliographia medica Slovaca a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.

 

Vedecký časopis Zdravotnícke listy bol v uplynulom období bol podrobený hodnoteniu na zaradenie do svetovej citačnej a bibliografickej databázy SCOPUS prostredníctvom Content Selection & Advisory Board (CSAB). Preskúmanie tohto periodika je teraz ukončené a CSAB odporúča prijať titul pre zaradenie do databázy SCOPUS. Výber titulov do databázy sa uskutočňuje na základe prísneho kvalitatívneho hodnotenia redakciou databázy SCOPUS, ktoré v našom prípade trvalo od 8.3.2018 do 16.5.2019. Posudzovatelia vyzdvihli prácu redakčného tímu a konštatovali, že:

-   časopis obsahuje články, ktoré sú vedecky podložené a relevantné pre medzinárodné akademické a odbornej verejnosti v tejto oblasti,

-   časopis má vedecký význam, o čom svedčia citácie v iných časopisoch, ktoré sú v súčasnosti zahrnuté v databáze Scopus,

-   abstrakty sú všeobecne jasné a poskytujú vynikajúci súhrn obsahu každého článku,

-   abstrakty sú v súlade s požiadavkami Scopus English Language,

-   typ peer review je jasne uvedený a je podporovaný príslušnými pokynmi recenzenta.

 

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorých mravenčia a trpezlivá práca stojí za vydávaním časopisu, rovnako sa chceme poďakovať aj všetkým autorom a spoluautorom a tešíme sa na ďalšie rukopisy.

 

Viac informácií na www.zl.tnuni.sk
Návrat na aktuality