Rektor Trenčianskej univerzity vymenoval prednostov kliník Fakultnej nemocnice Trenčín a Fakulty zdravotníctva TnUAD

14.12.2018 15:34

Dňa 13. decembra 2018 sa uskutočnilo v priestoroch Fakultnej nemocnice Trenčín menovanie prednostov kliník Fakultnej nemocnice Trenčíne a Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a ich zástupcov.

Kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne tvoria výučbovú základňu pre študentov Fakulty zdravotníctva. Úlohou jednotlivých kliník je poskytovanie komplexnej starostlivosti vo svojom zameraní, ale podieľajú sa aj na pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti univerzity, aby študenti získali potrebnú prax.

Trenčianska univerzita má s Fakultnou nemocnicou podpísanú zmluvu o praktickej výučbe študentov Fakulty zdravotníctva a rozbehnutú niekoľkoročnú úspešnú spoluprácu. Vedúci kliník sú prednostovia, ktorých výber na pozíciu je podmienený splnením kvalifikačných predpokladov, a to špecializácia v príslušnom študijnom odbore, ukončený III. stupeň vysokoškolského štúdia s titulom PhD. a najmä aktívna spolupráca s fakultou v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a publikačnej činnosti. Prednostovia sú menovaní rektorom univerzity po súhlase riaditeľa nemocnice na dobu dvoch rokov. Naposledy rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik menoval prednostov v decembri 2016, a preto po dvoch rokoch opäť spolu s vedením Fakultnej nemocnice v Trenčíne vymenovali do funkcií nových prednostov kliník. Povereným prednostom Chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice Trenčín a zároveň prednostom Kliniky úrazovej chirurgie sa stal Jaroslav Ridoško, Marek Káčerik bol menovaný do funkcie prednostu Očnej kliniky, prednostom Gynekologicko-pôrodníckej kliniky sa stal Peter Kaščák, prednostom Kliniky pediatrie a neonatológie Pavol Šimurka, Branislav Moťovský bol menovaný do funkcie prednostu Psychiatrickej kliniky a Branislav Bystrický bol menovaný prednostom novozriadenej Onkologickej kliniky.

Súčasne dekanka Fakulty zdravotníctva Iveta Matišáková vymenovala zástupov prednostov kliník pre pedagogiku a klinickú prax spomedzi vedecko-pedagogických pracovníkov Fakulty zdravotníctva. Zástupcom pre Chirurgickú kliniku, Kliniku úrazovej chirurgie a  Psychiatrickú kliniku sa stala Darina Šimovcová, pre Očnú klinku bola vymenovaná Nikoleta Poliaková, pre Gynekologicko-pôrodnícku klinku Michaela Bobkowska, zástupcom pre Kliniku pediatrie a neonatológie Katarína Gerlichová a zástupcom pre novozriadenú Onkologickú kliniku Zdenka Krajčovičová. Zástupca prednostu je spoluzodpovedný za organizáciu, riadenie a odbornú úroveň klinickej praxe a vedecko-výskumnú činnosť realizovanú na klinike v spolupráci s prednostom a vedúcou sestrou kliniky.


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Marec - 2019 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03
04
05
06
07
08
09
10
11
12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Pondelok, 11. marec 2019