OZNAM pre študentov externého štúdia 1. ročníka bakalárskeho štúdia 2018/2019 na FZ TnUAD: predmet ANGLICKÝ JAZYK I

18.09.2018

Milí študenti,

Všetky potrebné informácie k štúdiu anglického jazyka študenti dostanú od vyučujúcich v tieto dni: Fyzioterapia 27.9., LVMZ 28.9. alebo 5.10. a VZD 28.9.

Na vyučovanie je NEVYHNUTNÉ PRINIESŤ SI UČEBNICU.

6.10.2018 ODBORNÝ JAZYK (mierne pokročilí):

Študijné odbory FYZIOTERAPIA, LVMZ a VZ výučba od 8:00 do 11:00 h..

PaedDr. Eva Králová, Ph.D.

Viac info v prílohe
Návrat na aktuality