Prieskum spokojnosti študenta

19.12.2017

Vážení študenti,

dovoľujeme si Vás požiadať o vyplnenie dotazníka „Prieskum spokojnosti študenta“ k hodnoteniu kvality študijných programov v rámci vnútorného systému manažérstva kvality. Evaluovať, teda hodnotiť a oceňovať, môžete proces vyučovania v zimnom semestri akademického roka 2017/2018. Hodnotenie vzdelávania a učiteľov študentmi fakulty prebieha od 18.12.2017 do 28.2.2018

Vaša účasť na hodnotení bude zárukou zvyšovania kvality poskytovaného vzdelávania prostredníctvom nápravy identifikovaných nedostatkov. Zároveň poskytnutá pozitívna spätná väzba zabezpečí, že ocenené postupy, metódy a formy vzdelávania budú „príkladom dobrej praxe“ pre ostatných pedagógov.

Manuál nájdete tu: Manual_na_vyplnenie_dotaznika-2017.pdf

Čakáme na Vaše hodnotenia, ktoré pomáhajú zlepšovať štúdium u nás!
Návrat na aktuality