Predĺženie jarného termínu prijímania prihlášok na rigorózne konanie v odbore Ošetrovateľstvo

14.05.2020

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne predlžuje jarný termín prijímania prihlášok na rigorózne konanie v odbore Ošetrovateľstvo

do 30.júna 2020

Viac informácií nájdete v sekcii Uchádzači → PRIJÍMACIE KONANIEOpens external link in new windowRigorózne konanie
Návrat na aktuality