ŠTÚDIUM

Vážení absolventi  špecializačného študijného programu Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie v zdravotníckom povolaní sestra, oznamujeme Vám, že od 20.11.2017 si môžete na Študijnom oddelení FZ TnUAD v...

viac >>

16.11.2017

Špecializačné skúšky v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie pre zdravotnícke povolanie sestra sa budú konať v dňoch 11. – 12.10.2017 o 8:00 hod. na Fakulte zdravotníctva.

viac >>

03.10.2017

3. kolo prijímacieho konania sa uskutočni na Fakulte zdravotníctva TnUAD dňa 29. septembra 2017. Termín podania prihlášky: 23. september 2017 Študijné odbory: Ošetrovateľstvo I. stupeň denná forma; Laboratórne vyšetrovacie...

viac >>

18.09.2017

Harmonogram štúdia na nový akademický rok 2017/2018 nájdete v záložke Študenti v sekcii  Harmonogram štúdia

viac >>

11.07.2017

Vážení študenti, v prílohách tohto oznamu nájdete informácie ohľadom elektronického a fyzického zápisu do nového akademického roku 2017/2018 Prajeme Vám prijemné prázdniny a tešíme sa na stretnutie...

viac >>

04.07.2017

Fakulta zdravotníctva TnUAD obnovila prijímanie prihlášok na rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce v študijnom odbore Ošetrovateľstvo. Ďalšie informácie nájdete v sekcii: Uchádzači – Rigorózne konanie

viac >>

28.06.2017
OZNAMY A PODUJATIA

Dňa 5. decembra 2017 sa na Fakulte zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočnil Deň otvorených dverí. Záujemcovia o štúdium absolvovali najskôr prezentácie jednotlivých študijných programov...

viac >>

06.12.2017

23. novembra 2017 sa v Ostrave – Vítkoviciach konal VII. česko-slovenský kongres Bazálnej stimulácie® s medzinárodnou účasťou. Kongres organizoval INSTITUT Bazální stimulace® s.r.o., ktorý je členom Medzinárodnej asociácie...

viac >>

27.11.2017

Vážení študenti, dekanka Fakulty zdravotníctva TnUAD PhDr. Iveta Matišaková PhD. vyhlasuje Súťaž o najlepšiu prácu ŠVOČ Fakulty zdravotníctva TnUAD pre akademický rok 2017/2018 v následných sekciách: Ošetrovateľstvo,...

viac >>

16.11.2017

Vo štvrtok  9. novembra 2017 sa uskutočnil v  Aule TnUAD v Trenčíne slávnostný akt prijatia študentov prvého roka štúdia do akademickej obce Fakulty zdravotníctva, ktorý má symbolicky podčiarknuť zodpovednosť študentov...

viac >>

10.11.2017

V rámci Týždňa vedy a techniky na TnUAD 2017 zorganizovala Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka dňa 8. novembra 2017 dve diskusné fóra na témy „Cudzie telesá v zažívacom trakte“ a „Svet...

viac >>

09.11.2017

Dekanka Fakulty zdravotníctva TnUAD  v Trenčíne udeľuje všetkým študentom  dekanské voľno dňa 7. 11. 2017 od 16,00 hod. a dňa 8. 11. 2017 do 10,00 hod.  z dôvodu konania Veľkých univerzitných beánií...

viac >>

06.11.2017
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé November - 2017 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04 05
06 07
08
09
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30