Špecializačné štúdium

V zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností bolo Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne priznané právo uskutočňovať akreditované špecializačné študijné programy v zdravotníckom povolaní sestra, ktoré je súčasťou ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Špecializačné štúdium bude realizovať Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

Špecializačné študijné programy – bloky výučby 2017/2018

1.ročník

Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie

Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

  1. blok
  2. blok
  3. blok
 

 

 

 

06.11.2017 – 10.11.2017

05.02.2018 – 09.02.2018

18.06.2018 – 22.06.2018

2.ročník

Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

  1. blok 
 

 

 

23.10.2017 – 27.10.2017

Rozvrh

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé September - 2018 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02
03
04
05
06
07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29 30