Harmonogram štúdia

Harmonogram štúdia v akademickom roku 2020/2021

Harmonogram štúdia pre nekončiace ročníky

 

 

 

Zimný semester

Výučba

28.09.2020 - 19.12.2020

Skúškové obdobie

21.12.2020 -  13.02.2021

Zimné prázdniny

23.12.2020 – 02.01.2021

Letný semester

Výučba

15.02.2021 - 15.05.2021

Veľkonočné prázdniny

01.04.2021 – 06.04.2021

Skúškové obdobie

17.05.2021 - 30.06.2021

Letné prázdniny

01.07.2021 - 31.08.2021

 

Harmonogram štúdia pre končiace ročníky

 

 

 

Zimný semester

Výučba

07.09.2020 - 05.12.2020

Skúškové obdobie

07.12.2020 - 22.12.2020

04.01.2021 - 23.01.2021 

Zimné prázdniny

23.12.2020 – 02.01.2021

Letný semester

Výučba

25.01.2021 - 10.04.2021

Veľkonočné prázdniny

01.04.2021 – 06.04.2021

Skúškové obdobie

12.04.2021 - 07.05.2021

 

 

Magisterské študijné programy – bloky výučby:Fyzioterapia – denné štúdium – 1.ročník:


Zimný semester – 1. blok

05.10.2020 – 09.10.2020

Zimný semester – 2. blok

09.11.2020 – 13.11.2020

Letný semester – 1. blok

15.02.2021 – 19.02.2021

Letný semester – 2. blok

22.03.2021 – 26.03.2021

Fyzioterapia – denné štúdium – 2.ročník:

 

Zimný semester – 1. blok

19.10.2020 – 23.10.2020

Zimný semester – 2. blok

23.11.2020 – 27.11.2020

Letný semester – 1. blok

08.02.2021 – 12.02.2021

Letný semester – 2. blok

29.03.2021 – 31.03.2021

 

 

Odovzdávanie záverečných prác

20.04.2021 – 22.04.2021Praktická štátna skúška


Bakalársky študijný program Fyzioterapia

17.05.2021 – 26.05.2021

Bakalársky študijný program Ošetrovateľstvo

17.05.2021 – 18.05.2021

Bakalársky študijný program LVMZ

24.05.2021 – 28.05.2021

Bakalársky študijný program Verejné zdravotníctvo

24.05.2021 – 28.05.2021

Magisterský študijný program Ošetrovateľstvo

xx.xx.2021 – xx.xx.2021

Magisterský študijný program Fyzioterapia

19.05.2021 – 21.05.2021 

 

Obhajoba záverečných prác a ústna štátna skúška

 

Bakalársky študijný program Fyzioterapia

31.05.2021 – 08.06.2021

Bakalársky študijný program Ošetrovateľstvo

24.05.2021 – 25.05.2021

Bakalársky študijný program LVMZ

31.05.2021 – 04.06.2021

Bakalársky študijný program Verejné zdravotníctvo

31.05.2021 – 04.06.2021

Magisterský študijný program Ošetrovateľstvo

xx.xx.2021 – xx.xx.2021

Magisterský študijný program Fyzioterapia

07.06.2021 – 10.06.2021

Magisterský študijný program Verejné zdravotníctvo

31.05.2021 – 04.06.2021

 

 

Promócie

jún/júl 2021

Náhradný/opravný termín štátnej skúšky

23.08.2021 – 27.08.2021

 

 

Špecializačné študijné programy

 

Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

 

1.ročník

 

1.blok

22.03.2021 – 26.03.2021

2.blok

21.06.2021 – 25.06.2021

2.ročník

 

2.blok

07.09.2020 – 11.09.2020

3.blok

23.11.2020 – 27.11.2020

4.blok

01.03.2021 – 05.03.2021

Záverečné skúšky v špecializačnom štúdiu

 

Ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

08.04.2021

 

 

 

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica