ZdravLab 2019

 

Fakulta zdravotníctva

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Fakultná nemocnica Trenčín

Slovenská spoločnosť pre laboratórnu medicínu

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov

Spolok lekárov Trenčín

K&L Diagnostics s.r.o.

 

organizujú IV. vedeckú a odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou

pracovníkov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

 

pod záštitou rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.

 

Trenčín, 07. - 08. február 2019

 

Všeobecné informácie:

Miesto konania konferencie:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Aula TnUAD, Študentská 1, 911 50 Trenčín

Dátum konania konferencie: 07. – 08. február 2019

Začiatok konferencie: 9.00 hod.

Hlavné témy konferencie:

 

 • Aktuálny vývoj a otázky z oblasti laboratórnych vyšetrovacích metód:
 • Klinická biochémia
 • Klinická hematológia a transfuziológia
 • Klinická mikrobiológia
 • Klinická imunológia
 • Klinická toxikológia a terapeutické monitorovanie liečiv
 • Lekárska genetika
 • Gastroenterológia
 • Rádiológia
 • Verejné zdravotníctvo
 • Hyperbarická oxygenoterapia
 • Najnovšie poznatky zo základného a aplikovaného výskumu v zdravotníctve
 • Informačné technológie pre zdravie, DRG, e-Health
 • Varia

 

Oficiálny jazyk konferencie: slovenský, český, anglický

Konferencia je zaradená do systému bodového hodnotenia účasti na odborných podujatiach podľa Vyhlášky MZ SR 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov. Účastníci konferencie dostanú  po jej ukončení osvedčenie o účasti. 

Formy prezentácie:

prednáška, poster (rozmery: š=60cm; v=110cm)

Vedecký výbor konferencie si vyhradzuje právo na výber príspevkov.

Publikačný výstup:

Abstrakty príspevkov budú publikované v časopise Zdravotnícke listy, ktorý dostanú účastníci pri registrácii.

Aktívnym účastníkom ponúkame taktiež možnosť publikovania vedeckých prác in extenso v časopise Zdravotnícke listy.

Inštrukcie pre autorov upresníme prihláseným účastníkom v 2. ozname.

Pokyny pre písanie abstraktov:

Formátovanie strany: ľavý okraj 3cm, ostatné 2,5cm

Písmo: Times New Roman (12 bodov)

Program: dokument vo formáte MS Word

Hlavička:

Názov - vycentrovať, vynechať riadok

Autor/spoluautori - bez titulov: skratka krstného mena, priezvisko, plné znenie pracoviska autora/všetkých spoluautorov

Kľúčové slová: max 5

Abstrakt: v slovenskom alebo v anglickom jazyku

Maximálny počet slov: 500

 

Prihlášky na aktívnu účasť:

 

 • e-mailom do 15. októbra 2018
 • abstrakty príspevkov do 15. októbra 2018

 

Prihlášky na pasívnu účasť:

 

 • e-mailom do 15. októbra 2018

 

Kontakt: zdravlab@tnuni.sk  alebo na tel. č. 032/7400611

Aktuálne informácie dostupné na webovej stránke: www.fz.tnuni.sk

 

Prezentácia účastníkov konferencie: 8.00 – 9.00 hod.

Začiatok konferencie: 9.00 hod.

Predpokladaný čas ukončenia konferencie: 8. 2. 2019 o 15.00 hod.

 

Konferenčný poplatok:

2 dni   -   člen SKIZP, SLS                40 Eur

2 dni   -   nečlen SKIZP, SLS            50 Eur

1 deň  -   člen SKIZP, SLS               20 Eur

1 deň  -   nečlen SKIZP, SLS           25 Eur

 

Poplatok pokrýva organizačné zabezpečenie konferencie a občerstvenie. V cene je zabezpečený obed, ubytovanie zabezpečené nie je. Konferenčný poplatok hradia aktívni i pasívni účastníci konferencie.

Spoločenský večer        20 Eur      

(raut, živá hudba)

 

Zvýhodnená cena:

Konferenčný poplatok (2 dni) + spoločenský večer        

člen SKIZP, SLS               50 Eur

nečlen SKIZP, SLS           60 Eur

 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 81005 Bratislava 15

IBAN: SK20 8180 0000 0070 0028 5730

SWIFT KÓD: SPSRSKBA  

Variabilný symbol: 10908

 

V prípade platby poštovou poukážkou:

Adresa: Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín

Do správy pre prijímateľa uveďte „ZdravLab“ a meno účastníka, za ktorého bolo zaplatené. 

Konferenčný poplatok žiadame uhradiť do 15. októbra 2018

Žiadame účastníkov konferencie o predloženie kópie dokladu o zaplatení poplatku pri registrácii pred začiatkom konferencie.

 

 

Uplynulý ročník

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé November - 2018 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04
05 06
07
08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20
21
22 23 24 25
26 27 28 29 30  
Streda, 07. november 2018