Ošetrovateľstvo 2. stupeň

Obsah študijného odboru

Absolventi profesie ošetrovateľstva sú schopní plniť požiadavky disciplíny, ktorá v sebe integruje ošetrovateľské teórie s vedeckými poznatkami z iných odborov, potrebné pre poskytovanie zdravotníckych služieb verejnosti v rámci primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie, ako aj starostlivosti v chorobe, rehabilitácii a následnej starostlivosti. Absolventi sú schopní poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť jednotlivcom, rodine, skupine či komunite v zdraví alebo chorobe a prispievať k zdraviu, uzdraveniu alebo pokojnému a dôstojnému umieraniu a smrti. Profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a výskumu. Samostatne vykonáva výskum a výsledky výskumu aplikuje v praxi.

Teoretické vedomosti (2. stupeň)

Absolvent ošetrovateľstva (2. stupeň):

 • disponuje teoreticko-praktickým potenciálom potrebným pre rozvoj ošetrovateľstva v oblasti vzdelávania, manažmentu, výskumu a klinickej praxe
 • pozná a ovláda pedagogické princípy a  metódy  v profesionálnej príprave sestier,  výchove jednotlivca/rodiny/skupiny,
 • pozná princípy manažmentu na všetkých úrovniach riadenia
 •  nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov v rámci ošetrovateľského výskumu

Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent ošetrovateľstva (2. stupeň) získa schopnosť:

 • samostatne poskytovať a riadiť ošetrovateľskú starostlivosť na všetkých úrovniach
 • manažovať prácu na úseku ošetrovateľstva na všetkých úrovniach
 • organizovať a pôsobiť v oblasti profesionálnej prípravy sestier
 • plánovať, organizovať a pracovať v projektoch týkajúcich sa zdravia obyvateľstva
 • pracovať samostatne ale i v interdisciplinárnych tímoch na úlohách týkajúcich sa poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, profesionálnej prípravy, manažmentu.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)

Absolvent ošetrovateľstva (2. stupeň) má:

 • vedomosti z oblasti humanitných disciplín - filozofia, psychológia, sociológia, ktoré vie využiť vo svojej práci vo všetkých oblastich pôsobenia ošetrovateľstva
 • vedomosti  z oblasti medicínskych disciplín a vie ich využívať v starostlivosti o zdravie jednotlivca/rodiny/ skupiny
 • má vedomosti  a schopnosti pracovať  s elektronickými médiami.

Vymedzenie jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 2. stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým na:

 • Klinické ošetrovateľstvo
 • Klinické predmety
 • Ošetrovateľský výskum
 • Diplomová práca – štátna skúška Mgr.

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (2. stupeň)

 • Psychológia.
 • Sociológia
 • Pedagogika
 • Manažment v ošetrovateľstve
 • Informačné technológie.

Štátna skúška (2. stupeň)

 • obhajoba diplomovej práce (abstrakt v jazyku anglickom)
 • ústna a praktická skúška overujúca vedomosti, schopnosti a zručnosti riešiť problematiku ošetrovateľskej starostlivosti v rozsahu odborného profilu absolventa 2. stupňa štúdia.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé September - 2019 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
 
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18
20
21
22
23 24 25 26 27 28 29
30  
Piatok, 20. september 2019
Sobota, 21. september 2019
Nedeľa, 22. september 2019