Špecifické potreby študentov / uchádzačov

Koordinátor pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami:

PhDr. Kamila Jurdíková

Tel.: 032/74 00 607

E-mail: kamila.jurdikova@tnuni.sk

Konzultačné hodiny koordinátorky pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami na FZ TnUAD  v zimnom semestri akademického roka 2020/2021

Utorok: 13.00 – 14.00 hod. 

Štvrtok  13.00 – 14.00 hod.

 

Viac informácií nájdete na stránke Opens external link in new windowCentrum podpory