Oddelenie telesnej výchovy a športu

  • interní pedagogickí zamestnanci:

 Opens window for sending emaildoc. PaedDr. Tetiana Dereka, PhD.

 

  • externí pedagogickí zamestnanci:

 Opens window for sending emailPhDr. PaedDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD., MHA

 

 

 

Konzultačné hodiny na Oddelení telesnej výchovy a športu

Konzultačné hodiny po predchádzajúcej dohode s vyučujúcim.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica