Katedra fyzioterapia

Konzultačné hodiny na Katedre fyzioterapie

Konzultačné hodiny po predchádzajúcej dohode s vyučujúcim.