Katedra fyzioterapia

 

·       vedúci katedry 

Opens window for sending emailMUDr. Miroslav Malay, PhD.

       tel.: 032/74 00 616

 

·       interní pedagogickí pracovníci

profesori

Opens window for sending emailprof. MUDr. Jiří Klein, PhD., FETCS.

Opens window for sending emailprof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.

 

docenti

Opens window for sending emaildoc. MUDr. Juraj Čelko, CSc.

Opens window for sending emaildoc. PaedDr. Tetiana Dereka, PhD.

 

odborní asistenti

Opens window for sending emailPhDr. Patrícia Shtin Baňárová

Opens window for sending emailMgr. Miroslav Černický, PhD., MPH

Opens window for sending emailMUDr. Miroslav Malay, PhD.

Opens window for sending emailMgr. Katarína Kováčová

Opens window for sending emailPhDr. Jana Zverbíková

Opens window for sending emailPhDr. Anna Plačková, PhD.

Opens window for sending emailMgr. Petra Oravcová

Opens window for sending emailMgr. Tomáš Kulan

 

lektori

Opens window for sending emailMgr. Iveta Jarábková

 

·         externí pedagogickí pracovníci

 

Opens window for sending emailPhDr. PaedDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD., MHA

doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.

MUDr. Vladimír Buran

Opens window for sending emailMgr. Bc. Ján Kotyra, PhD.

Opens window for sending emailMUDr. Richard Centový

MUDr. Marek Bojda

 

 

 

 

Oddelenie telesnej výchovy a športu

  • interní pedagogickí zamestnanci:

 Opens window for sending emaildoc. PaedDr. Tetiana Dereka, PhD.

 

  • externí pedagogickí zamestnanci:

 Opens window for sending emailPhDr. PaedDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD., MHA

 

 

 

Konzultačné hodiny na Katedre fyzioterapie

Konzultačné hodiny po predchádzajúcej dohode s vyučujúcim.