Poplatky za rigorózne konanie pre uchádzačov prijatých do 17.01.2018

Poplatky spojené s rigoróznou skúškou

a obhajobou rigoróznej práce:                            400,00 EUR

Poplatok za opakovanie rigoróznej skúšky:        100,00 EUR

Poplatok za vydanie diplomu:                               95,00 EUR

 

Banka:                                                Štátna pokladnica

IBAN:                                                   SK13 8180 0000 0070 0006 5375

BIC (SWIFT KÓD):                              SPSR SK BA

Variabilný symbol:                              10906

Špecifický symbol:                              celé rodné číslo bez znaku lomítko "/"

                                                           do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko uchádzača

 

Za doklad o zaplatení sa považuje potvrdenie banky o úhrade platby v prospech účtu TnUAD (prípadne výpis z účtu z Internetbankingu, detail obratu z Internetbankingu), príkaz na úhradu nebude akceptovaný. Bez dokladu o zaplatení poplatku nebude prihláška zaregistrovaná.

 

Poplatky spojené s rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce vo výške 400 EUR  je potrebné uhradiť do 14 dní po obdržaní rozhodnutia o prijatí uchádzača na rigorózne konanie.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé November - 2018 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04
05 06
07
08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20
21
22 23 24 25
26 27 28 29 30  
Streda, 07. november 2018