Poplatky za rigorózne konanie pre uchádzačov prijatých do 17.01.2018

Poplatky spojené s rigoróznou skúškou

a obhajobou rigoróznej práce:                            400,00 EUR

Poplatok za opakovanie rigoróznej skúšky:        100,00 EUR

Poplatok za vydanie diplomu:                               95,00 EUR

 

Banka:                                                Štátna pokladnica

IBAN:                                                   SK13 8180 0000 0070 0006 5375

BIC (SWIFT KÓD):                              SPSR SK BA

Variabilný symbol:                              10906

Špecifický symbol:                              celé rodné číslo bez znaku lomítko "/"

                                                           do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko uchádzača

 

Za doklad o zaplatení sa považuje potvrdenie banky o úhrade platby v prospech účtu TnUAD (prípadne výpis z účtu z Internetbankingu, detail obratu z Internetbankingu), príkaz na úhradu nebude akceptovaný. Bez dokladu o zaplatení poplatku nebude prihláška zaregistrovaná.

 

Poplatky spojené s rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce vo výške 400 EUR  je potrebné uhradiť do 14 dní po obdržaní rozhodnutia o prijatí uchádzača na rigorózne konanie.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Február - 2019 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03
04 05 06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18 19
20
21 22 23 24
25 26 27 28  
Štvrtok, 07. február 2019
Sobota, 09. február 2019
Nedeľa, 10. február 2019
Pondelok, 11. február 2019
Utorok, 12. február 2019
Streda, 13. február 2019
Štvrtok, 14. február 2019
Piatok, 15. február 2019
Streda, 20. február 2019