Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a verejného zdravotníctva

 

 

·         vedúca katedry

Opens window for sending emaildoc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.

 tel.: 032/74 00 611

 

·         interní pedagogickí pracovníci

 

profesori

Opens window for sending emailprof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.

Opens window for sending emailprof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD. MPH

 

 

docenti

Opens window for sending emaildoc. MUDr. Ján Bielik, CSc.

Opens window for sending emaildoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD.

Opens window for sending emaildoc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.


odborní asistenti

Opens window for sending emailRNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.

Opens window for sending emailRNDr. Vladimír Meluš, PhD. MPH

Opens window for sending emailPhDr. Katarína Kašlíková

 

·         externí pedagogickí pracovníci

 

odborní asistenti

RNDr. Branislav Cích

MUDr. Vĕra Dobiašová, PhD., MPH

MUDr. Nataša Chovancová

MVDr. Henrieta Kocianová

Ing. Jana Netriová, PhD. MPH

RNDr. Iveta Ondrušková

RNDr. Mária Poláková, PhD.

 

 

Konzultačné hodiny na Katedre laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a verejného zdravotníctva

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé August - 2019 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31