Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a verejného zdravotníctva

 

 

·         vedúca katedry

Opens window for sending emaildoc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.

 tel.: 032/74 00 611

 

·         interní pedagogickí pracovníci

 

profesori

Opens window for sending emailprof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.

Opens window for sending emailprof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD. MPH

 

 

docenti

Opens window for sending emaildoc. MUDr. Ján Bielik, CSc.

Opens window for sending emaildoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD.

Opens window for sending emaildoc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc.


odborní asistenti

Opens window for sending emailRNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.

Opens window for sending emailRNDr. Vladimír Meluš, PhD. MPH

Opens window for sending emailPhDr. Katarína Kašlíková

 

·         externí pedagogickí pracovníci

 

odborní asistenti

RNDr. Branislav Cích

MUDr. Vĕra Dobiašová, PhD., MPH

MUDr. Nataša Chovancová

MVDr. Henrieta Kocianová

Ing. Jana Netriová, PhD. MPH

RNDr. Iveta Ondrušková

RNDr. Mária Poláková, PhD.

 

 

Konzultačné hodiny na Katedre laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a verejného zdravotníctva

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé Október - 2019 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31