Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a verejného zdravotníctva

Konzultačné hodiny na Katedre laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a verejného zdravotníctva

Konzultačné hodiny po predchádzajúcej dohode s vyučujúcim.