Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a verejného zdravotníctva

 

 

  • vedúca katedry

Opens window for sending emaildoc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MPH

 tel.: 032/74 00 604

 

  • interní pedagogickí pracovníci

 

funkčné miesto profesor

Opens window for sending emailprof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.

Opens window for sending emailprof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH


funkčné miesto docent 

Opens window for sending emaildoc. MUDr. Ján Bielik, CSc.

Opens window for sending emaildoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS

Opens window for sending emaildoc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MPH

Opens window for sending emailRNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH

Opens window for sending emailRNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH

 

odborní asistenti

Opens window for sending emailPhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH

RNDr. Mária Poláková, PhD.

 

 

 

 

 

Konzultačné hodiny na Katedre laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a verejného zdravotníctva