Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a verejného zdravotníctva

 

 

·         vedúca katedry

Opens window for sending emaildoc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc. MPH

 tel.: 032/74 00 611

 

·         interní pedagogickí pracovníci

 

profesori

Opens window for sending emailprof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.

Opens window for sending emailprof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD. MPH

 

 

docenti

Opens window for sending emaildoc. MUDr. Ján Bielik, CSc.

Opens window for sending emaildoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS

Opens window for sending emaildoc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc. MPH


odborní asistenti

Opens window for sending emailRNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD. MPH

Opens window for sending emailRNDr. Vladimír Meluš, PhD. MPH

Opens window for sending emailPhDr. Katarína Kašlíková, PhD. MPH

 

·         externí pedagogickí pracovníci

 

odborní asistenti

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH

RNDr. Branislav Cích

Ing. Dagmar Müllerová

Mgr. Kristína Horská

RNDr. Mária Hrušková, PhD., MPH

PhDr. Lenka Krajčovičová, PhD.

Mgr. Martina Jamrichová

MVDr. Henrieta Kocianová

MUDr. Iveta Kopecká, PhD.

Ing. Jana Netriová, PhD. MPH

RNDr. Iveta Ondrušková

Mgr. Mária Kopilec Garabášová, PhD.

PhDr. Lucia Mičíková

Mgr. Lenka Michalíková, PhD.

RNDr. Mária Poláková, PhD

Mgr. Miroslava Pavlíková

RNDr. Iveta Ondrušková

Ing. Jana Strigáčová, PhD.

 

 

 

 

Konzultačné hodiny na Katedre laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a verejného zdravotníctva

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé November - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29