Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a verejného zdravotníctva

 

 

·         vedúca katedry

Opens window for sending emaildoc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MPH

 tel.: 032/74 00 604

 

·         interní pedagogickí pracovníci

 

profesori

Opens window for sending emailprof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.

Opens window for sending emailprof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPHdocenti

Opens window for sending emaildoc. MUDr. Ján Bielik, CSc.

Opens window for sending emaildoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS

Opens window for sending emaildoc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., MPH


odborní asistenti

Opens window for sending emailRNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD., MPH

Opens window for sending emailRNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH

Opens window for sending emailPhDr. Katarína Kašlíková, PhD., MPH

 

·         externí pedagogickí pracovníci

 

odborní asistenti

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH

RNDr. Branislav Cích

Ing. Dagmar Müllerová

Mgr. Kristína Horská

RNDr. Mária Hrušková, PhD., MPH

PhDr. Lenka Krajčovičová, PhD.

Mgr. Martina Jamrichová

MVDr. Henrieta Kocianová

MUDr. Iveta Kopecká, PhD.

Ing. Jana Netriová, PhD., MPH

Mgr. Mária Kopilec Garabášová, PhD.

PhDr. Lucia Mičíková, MPH

Mgr. Lenka Reizigová, PhD.

RNDr. Mária Poláková, PhD.

Ing. Jana Mierná

Ing. Katarína Bujnová

Mgr. Miroslava Pavlíková

Ing. Jana Strigáčová, PhD.

 

 

 

 

Konzultačné hodiny na Katedre laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a verejného zdravotníctva

Konzultačné hodiny po predchádzajúcej dohode s vyučujúcim.