Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a verejného zdravotníctva

 

 

·         vedúca katedry

Opens window for sending emaildoc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc. MPH

 tel.: 032/74 00 611

 

·         interní pedagogickí pracovníci

 

profesori

Opens window for sending emailprof. MUDr. Vladimír Oleár, CSc.

Opens window for sending emailprof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD. MPH

 

 

docenti

Opens window for sending emaildoc. MUDr. Ján Bielik, CSc.

Opens window for sending emaildoc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS

Opens window for sending emaildoc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc. MPH


odborní asistenti

Opens window for sending emailRNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD. MPH

Opens window for sending emailRNDr. Vladimír Meluš, PhD. MPH

Opens window for sending emailPhDr. Katarína Kašlíková, PhD. MPH

 

·         externí pedagogickí pracovníci

 

odborní asistenti

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH

RNDr. Branislav Cích

MUDr. Nataša Chovancová

Mgr. Kristína Horská

RNDr. Mária Hrušková, PhD., MPH

PhDr. Lenka Krajčovičová, PhD.

Mgr. Martina Jamrichová

MVDr. Henrieta Kocianová

MUDr. Iveta Kopecká, PhD.

Ing. Jana Netriová, PhD. MPH

RNDr. Iveta Ondrušková

Mgr. Mária Kopilec Garabášová, PhD.

PhDr. Lucia Mičíková

Mgr. Lenka Michalíková, PhD.

RNDr. Mária Poláková, PhD

Mgr. Miroslava Pavlíková

RNDr. Iveta Ondrušková

Ing. Jana Strigáčová, PhD.

 

 

 

 

Konzultačné hodiny na Katedre laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve a verejného zdravotníctva

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica
Kalendár podujatí
uplynulé September - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 26 27
28 29 30