Katedra klinických, teoretických a špeciálnych disciplín

Konzultačné hodiny na Katedre klinických, teoretických a špeciálnych disciplín

Konzultačné hodiny po predchádzajúcej dohode s vyučujúcim.