Katedra klinických, teoretických a špeciálnych disciplín

 

 

·        poverená vedením katedry

 

Opens window for sending emailPhDr. Iveta Matišáková, PhD.

 tel.: 032/74 00 600

 

·         interní pedagogickí pracovníci

 

odborní asistenti

 

Opens window for sending emailPaedDr. Eva Králová, PhD.

Opens window for sending emaildoc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., DiS.

Opens window for sending emailPhDr. Soňa Bučková

Opens window for sending emailMUDr. Marek Káčerik, PhD. 

Opens window for sending emailMUDr. Peter Kaščák, PhD.

Opens window for sending emailMUDr. Branislav Bystrický, PhD., MPH

Opens window for sending emailMUDr. Branislav Moťovský, PhD.

Opens window for sending emailMUDr. Oto Smatana

Opens window for sending emailMUDr. Pavol Šimurka, PhD.

Opens window for sending emailMUDr. Jaroslav Ridoško, PhD.

 

·         externí pedagogickí pracovníci

 

odborní asistenti

Opens window for sending emailMUDr. Andrea Cimprichová

Opens window for sending emailJUDr. Ivan Králik

Opens window for sending emailMUDr. Dagmar Lalinská

Opens window for sending emailPhDr. Elena Štefíková, MPH.

Ing. Viera Holla, MPH

PhDr. Katarína Kačalová

MUDr. Alena Látalová

MUDr. Andrea Mečiarová

MUDr. Jan Večeřa

MUDr. Rastisla Zigo

PaedDr. Dana Riečická, PhD.

Mgr. Jana Koišová, PhD.

 

 

 

 

 

Konzultačné hodiny na Katedre klinických, teoretických a špeciálnych disciplín

Konzultačné hodiny po predchádzajúcej dohode s vyučujúcim.