Katedra ošetrovateľstva

 

 

  • vedúca katedry

Opens window for sending emailPhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.

 tel.: 032/74 00 609

 

  • interní pedagogickí pracovníci profesori

Opens window for sending emailprof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD., MPH

 

  • docenti

Opens window for sending emaildoc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.

Opens window for sending emaildoc. PhDr. Viera Hulková, PhD.

 

 

  • odborní asistenti

Opens window for sending emailPhDr. Katarína Gerlichová, PhD.

Opens window for sending emailPhDr. Kamila Jurdíková

Opens window for sending emailPhDr. Iveta Matišáková, PhD.

Opens window for sending emailMgr. Monika Gajdošová  

Opens window for sending emailMgr. Michaela Bobkowska, PhD.

Opens window for sending emailPhDr. Nikoleta Poliaková, PhD. 

Opens window for sending emailPhDr. Darina Šimovcová, PhD.

 

  • externí pedagogickí pracovníci

PhDr. Mariana Mišinová, PhD.

PhDr. Anna Litvínová, PhD.

PhDr. Martina Tulpiková

PhDr. Marta Majeríková

PhDr. Katarína Sulovcová

Mgr. Martina Kraus

Mgr. Andrea Belobradová Burdejová

Mgr. Nikola Mošková

 

 

 

Konzultačné hodiny na Katedre ošetrovateľstve

Konzultačné hodiny po predchádzajúcej dohode s vyučujúcim.