Katedra ošetrovateľstva

Konzultačné hodiny na Katedre ošetrovateľstve

Konzultačné hodiny po predchádzajúcej dohode s vyučujúcim.